PUNIM I SIPËRFAQES SË BANAKUT NË KUZHINË ME XHAM DHE PJESËS SË PANELIT TË MURIT SHOQERUAR ME NDRICIMIN LED PËR TË THEKSUAR NGJYRËN DHE CILËSINË E XHAMIT