TIPET E BALLKONEVE
Sipas projektit

MEKANIZMI

GJATËSIA XHAMIT
Pa limit

Lartesia XHAMIT
1.2m max

LLOJI XHAMIT
Temperuar & Laminuar

LLOJET E TIPOLOGJIVE
Me spider
Me strukture
Me kapje

TIPET E STREHAVE
Fikse
MEKANIZMI

GJATËSIA XHAMIT
Pa limit
GJERËSIA XHAMIT
1.5m max
LLOJI XHAMIT
Temperuar & Laminuar
LLOJET E TIPOLOGJIVE
Me varje
Me strukture
Me kapje