KABINE DUSHI ME RRËSHKITJE

POZICIONIMI
Në tre faqe muri

TIPI DHE SPESORI I XHAMIT

Transparent (8mm-10mm)
Anti-Kalkar (8mm)
Satine (8mm-10mm)
Me ngjyrë (8mm-10mm)

AKSESORËT

Kornizë inoksi
Doreza inoksi

DIMENSIONET
(60-80) x 220
(81-100) x 220
(101-120) x 220

POZICIONIMI
Në tre faqe muri
TIPI DHE SPESORI I XHAMIT
Transparent (8mm-10mm)
Anti-Kalkar (8mm)
Satine (8mm-10mm)
Me ngjyrë (8mm-10mm)
AKSESORËT
Kornizë inoksi
Doreza inoksi
DIMENSIONET
(60-80) x 200
(81-100) x 200
(101-120) x 200

POZICIONIMI
Në dy faqe muri

TIPI DHE SPESORI I XHAMIT
Transparent (8mm-10mm)
Anti-Kalkar (8mm)
Satine (8mm-10mm)
Me ngjyrë (8mm-10mm)

AKSESORËT
Kornizë inoksi
Doreza inoksi

DIMENSIONET
(60-80) x 200
(81-100) x 200
(101-120) x 200

POZICIONIMI
Në dy faqe muri

TIPI DHE SPESORI I XHAMIT
Transparent (8mm-10mm)
Anti-Kalkar (8mm)
Satine (8mm-10mm)
Me ngjyrë (8mm-10mm)

AKSESORËT
Kornizë inoksi
Doreza inoksi

DIMENSIONET
(60-80) x 200
(81-100) x 200
(101-120) x 200

POZICIONIMI
Në tre faqe muri

TIPI DHE SPESORI I XHAMIT
Transparent (8mm-10mm)
Anti-Kalkar (8mm)
Satine (8mm-10mm)
Me ngjyrë (8mm-10mm)

AKSESORËT
Kornizë inoksi
Doreza inoksi

DIMENSIONET
(60-80) x 200
(81-100) x 200
(101-120) x 200

KABINE DUSHI ME Mentesha

POZICIONIMI
Në tre faqe muri
TIPI DHE SPESORI I XHAMIT
Transparent (8mm-10mm)
Anti-Kalkar (8mm)
Satine (8mm-10mm)
Me ngjyrë (8mm-10mm)
AKSESORËT
Kornizë inoksi
Doreza inoksi
DIMENSIONET
(60-80) x 200
(81-100) x 200
(101-120) x 200

POZICIONIMI
Në dy faqe muri

TIPI DHE SPESORI I XHAMIT
Transparent (8mm-10mm)
Anti-Kalkar (8mm)
Satine (8mm-10mm)
Me ngjyrë (8mm-10mm)

AKSESORËT
Kornizë inoksi
Doreza inoksi

DIMENSIONET
(60-80) x 200
(81-100) x 200
(101-120) x 200

POZICIONIMI
Në tre faqe muri

TIPI DHE SPESORI I XHAMIT
Transparent (8mm-10mm)
Anti-Kalkar (8mm)
Satine (8mm-10mm)
Me ngjyrë (8mm-10mm)

AKSESORËT
Kornizë inoksi
Doreza inoksi

DIMENSIONET
(60-80) x 200
(81-100) x 200
(101-120) x 200

KABINE DUSHI ME PALOSJE

POZICIONIMI
Në tre faqe muri
TIPI DHE SPESORI I XHAMIT
Transparent (8mm-10mm)
Anti-Kalkar (8mm)
Satine (8mm-10mm)
Me ngjyrë (8mm-10mm)
AKSESORËT
Kornizë inoksi
Doreza inoksi
DIMENSIONET
(60-80) x 200
(81-100) x 200
(101-120) x 200

POZICIONIMI
Në dy faqe muri

TIPI DHE SPESORI I XHAMIT
Transparent (8mm-10mm)
Anti-Kalkar (8mm)
Satine (8mm-10mm)
Me ngjyrë (8mm-10mm)

AKSESORËT
Kornizë inoksi
Doreza inoksi

DIMENSIONET
(60-80) x 200
(81-100) x 200
(101-120) x 200

XHAM DUSHI STATIK

POZICIONIMI
Në një faqe muri

TIPI DHE SPESORI I XHAMIT
Transparent (8mm-10mm)
Anti-Kalkar (8mm)
Satine (8mm-10mm)
Me ngjyrë (8mm-10mm)

AKSESORËT
Kornizë inoksi

DIMENSIONET
(60-80 x 200
(81-100) x 200
(101-120) x 200