M850

M850 për rrjeta mbrojtëse kundër insekteve është dizenjuar për të ofruar përshtatshmëri dhe integrim tek sistemet tona të dritareve, me rrëshqitje dhe me hapje, me zgjidhje të ndryshme, p.sh. pjesë kse, me mentesha dhe me rrëshqitje. Fleksibiliteti që ato realizojnë është mjaft i madh për arësye edhe të vetë dizenjimit të tyre inxhinierik.

Avantazhet

Integrohen tek sistemet me rrëshqitje dhe me mentesha.
Zgjidhje me konstruksion ks, me mentesha dhe me rrëshqitje
Kanë mundësi për t’u vendosur në hapësira me dimensione të mëdha
Elegancë me pamje vizive mjaft të reduktuara
Operim me lehtësi dhe funksionalitet me jetë-gjatësi të madhe

TIPI
Me kornizë alumini
MEKANIZMI

DIMENSIONET
Deri në 300 Kg
PERDORIMI
Hapësira të vogla dhe të mesme
LLOJI XHAMIT

KONSTRUKSIONET
Fikse
Me mentesha
Me rrëshqitje
Të varura sipër
LLOJET E TIPOLOGJIVE
Të gjitha tipologjitë e disponueshme

M5300

M5300 është një sistem grilash me hapje, të dizenjuara për instalim të jashtëm. Dizajn minimal ose dizajn tradicional. I përshtatshëm për rinovimet dhe ideal për vendbanimet tradicionale ose hotele, shtëpitë një katëshe kur eshte e dëshirueshme të mbahet dizenjimi i linjës minimale.

Avantazhet

Dizajni minimal dhe mentesha të fshehura
I lehtë për tu instaluar jashtë, pa akses nga dhoma e brëndshme
Aftësia për të integruar prolet mbushëse rrotullues me mekanizëm 25 dhe 35mm
Aftësia për të instaluar dizajnin tradicional të mbylljes
Aftësia për të ventiluar, dhe në të njëjtën kohë mbrojtja nga rita dhe krijimin një hapësire të sigurtë
dhe izolimi pamorë nga mjedisi i jashtëm

PERDORIMI
Me rrëshkitje
MEKANIZMI
Mentesha
LARTESIA MAKSIMALE

GJERËSIA MAKSIMALE

HIJEZUESE
I drejtë dhe harkor, I ksuar
dhe i rregjistrueshëm
IZOLIMI TERMIK
Jo
LLOJET E TIPOLOGJIVE

M13500

M13500 Grila të jashtme me linja harkore, te përshtatshme për rinovim.

Avantazhet

E vendosur në pjesën e jashtme pa reduktuar gjatësine.
Rrjetë mize e integruar për të shmangur uljen e lartësisë së hapjes siç ndodh kur ka rrjeta mize të ndara
Dizajn aerodinamik për zvogëlimin e zhurmës.

PERDORIMI
Hijezim dhe siguri
MEKANIZMI
Mentesha
LARTESIA MAKSIMALE
2.8m
GJERËSIA MAKSIMALE
4m
HIJEZUESE
Me rrip, me manivel, motorr elektrik
IZOLIMI TERMIK
Jo
LLOJET E TIPOLOGJIVE

M13700

M13700 Kuti grile me perfomancë të lartë që montohet në pjesën e siperme të dritares. Me linja harkore ose të drejta, kanë një shumelojshmëri proesh mbushëse dhe ofroje mbrojtje te maksimale.

Avantazhet

Varietet i madh në aspektin e dizajnit dhe dimensioneve
Pa zhurmë pasi minimizon zhurmën metalike dhe dridhjet
Ideale për mbulimin e hapjeve të mëdha
Sistem I lartë sigurie kunder hyrjes me dhune

PERDORIMI
Hijezim dhe siguri
MEKANIZMI
Me rripë, me manivel, motorr elektrik
LARTESIA MAKSIMALE
3.8m
GJERËSIA MAKSIMALE
6m
HIJEZUESE
I drejtë dhe harkor, I ksuar
dhe i rregjistrueshëm
IZOLIMI TERMIK
Jo
LLOJET E TIPOLOGJIVE

PG120F

PG120F Një sistem komplet pergola me etë kse për hijezim të përshtatshëm dhe për të theksuar pamjen estetike të ambientit përreth. Karakterizohet nga një gamë e gjerë zgjidhjesh elegante të cilat kategorizohen në tre modele kryesore: minimale, moderne dhe tradicionale.

Avantazhet
Varietet mjaft i gjerë zgjidhjesh konkurruese të cilat mbulojnë çdo nevojë. Konstruksione elegante me disenjo minimale me linja të qarta dhe nyjet bashkuese të fshehura. Soliditet ekstrem i cili i reziston ngarkesave të mëdha të erës si edhe lëkundjeve të ndryshme, gjë e cila lejon konstruktimin e dimensioneve mjaft të mëdha deri në 4.8×6.0m. Mundëson struktura komplekse si rezultat i mënyrës së bashkimit të traversave me kolonat. Pjesa më e madhe e konstruksionit para fabrikohet dhe për këtë arësye instalimi është i lehtë dhe shumë i shpejtë. Përpunimi sipërfaqësor me cilësi të lartë për arësye të procesit të para-anodizimit si edhe faktit se të gjitha pjesët bashkuese janë prodhuar prej alumini të ekstruduar.

PERDORIMI
Hijëzim ks
MEKANIZMI

LARTESIA MAKSIMALE
3m
GJERËSIA MAKSIMALE
4.8m
GJATËSIA MAKSIMALE
6m
FLETA
Drejtkëndore 20×115 dhe në formë “Z” 35x130mm
LLOJET E TIPOLOGJIVE
Strukturë të thjeshtë të lëvizëshme
Të montuar në mur
Konstruksion këndor
Struktura komplekse

PG120P

PG120P Sistem Pergola me etë (louver) të rrotullueshme për të rregjistruar hijezimin nga rrezet e diellit si edhe mbrojtje totale nga shiu, sistem ideal për të transformuar një ambient të hapur në një ambient komod dhe të këndshëm për të jetuar. Shfrytëzon teknologjinë bioklimatike dhe garanton kushte jetese të kontrolluara, dhe në të njëjtën kohë ofron struktura minimale dhe elegant me dimensione deri 6,2m x 4,5 m.

Avantazhet

Mbrojtje me efektivitet kundër diellit, shiut, dëborës si edhe kushteve të tjera atmosferike. Kushte jetese të kontrolluara për shkak të shfrytëzimit të konceptit bioklimatik si edhe integrimit të elementeve anësorë, si mund të jenë sisteme xhami me rrëshqitje, tenda hijezuese në formë tubolare,
ndriçim LED, etj.

Konstruksion tepër solid, i cili mundëson realizimin e dimensioneve mjaft të gjëra deri në 6,2 x 4,5 m dhe reziston deri në 300 Kg/m2 ngarkesë dëbore.
Bashkuese moderne, p.sh., mekanizmi i patentuar, i fshehur si edhe sistemi i integruar i automatizimit. Estetikë e lartë dhe dizenjo minimale duke i vënë rëndësi edhe detajeve më të imta. Gamë e gjerë zgjidhjesh si edhe personalizim i plotë për të realizuar çdo nevojë apo kërkesë.

PERDORIMI
Hijëzim ks
MEKANIZMI
I fshehur
LARTESIA MAKSIMALE
3m
GJERËSIA MAKSIMALE
4.5m
GJATËSIA MAKSIMALE
6.2m
FLETA
190mm me llastik special
LLOJET E TIPOLOGJIVE
strukturë të thjeshtë të lëvizëshme, të montuar në mur,
konstruksion këndor, struktura komplekse