Një koleksion në gjendje për të kënaqur nevoja dhe shije të ndryshme, duke pasur si bazë një dizajn te shumëllojshëm. I është kushtuar vëmendje detajeve, cilësisë së materialit dhe dizajnit duke ofruar siguri, qëndrueshmëri dhe besueshmëri. Kapakët mund të kenë dizajn të ndryshëm dhe mund të realizohen me xham, pasqyrë dhe me metodën me printim dixhital.

Me hapje (mentesha)

Me Rreshkitje (rula)