M3 është nje sistem gjysme struktural I izoluar termikisht me kanata qe varen per instalim më të shpejt.

Avantazhet
Rritja e pershkrueshmerise te dritës natyrore falë dizajnit minimal të sistemit
Kursime të larta të energjisë në sajë të ekasitetit të lartë të energjisë në sistem
Rritja e nivelit të sigurisë
Aftësi për të ofruar zgjidhje të personalizuara për ndërtesën
Lehtësi e përdorimit në sajë të lëvizjes opsionale elektrike për dritare

TIPET E DRITAREVE
kse dhe me hapje
MEKANIZMI
?
PESHA KANATIT
Deri në 180 Kg
GJERËSIA E DUKSHME
55 mm
LLOJI XHAMIT
Dopjo
IZOLIMI TERMIK
Po
LLOJET E TIPOLOGJIVE
Të gjitha tipologjitë e disponueshme

M4 është sistem fasade I izoluar termikisht me kas të varur për montim më të shpejt.

Avantazhet
Rritja e pershkrueshmerise te dritës natyrore falë dizajnit minimal të sistemit
Kursime të larta të energjisë në sajë të ekasitetit të lartë të energjisë në sistem
Rritja e nivelit të sigurisë
Aftësi për të ofruar zgjidhje të personalizuara për ndërtesën
Lehtësi e përdorimit në sajë të lëvizjes opsionale elektrike për dritare

TIPET E DRITAREVE
kse dhe me hapje
MEKANIZMI
?
PESHA KANATIT
Deri në 180 Kg
GJERËSIA E DUKSHME
55 mm
LLOJI XHAMIT
Dopjo
IZOLIMI TERMIK
Po
LLOJET E TIPOLOGJIVE
Të gjitha tipologjitë e disponueshme

M7 ështe nje sistem fasade I kompletuar per ecensë të lartë energjike, e cila ofron nje kualitet te lartë konstruktiv me me cmime te arsyeshem duke permbushur të gjitha kerkesat e sigurise.

Avantazhet

Rritja e nivelit të sigurisë
Rritja e nivelit të izolimit të zërit
Funksionaliteti maksimal
Rritja e dritës natyrore falë dizajnit të sistemit
Aftësi për të ofruar zgjidhje të personalizuara për ndërtesën
Lehtësi e përdorimit në sajë të lëvizjes opsionale elektrike për dritare

TIPET E DRITAREVE
Fikse dhe me hapje
MEKANIZMI
?
PESHA KANATIT
Deri në 180 Kg
GJERËSIA E DUKSHME
50 mm
LLOJI XHAMIT
Dopjo
IZOLIMI TERMIK
Po
LLOJET E TIPOLOGJIVE
Të gjitha tipologjitë e disponueshme